Ny hjemmeside under arbeid!

Etter en lang periode med liten eller ingen aktivitet på denne siden,
er vi nå i gang med å få på plass en ny og
forhåpentigvis bedre presentasjon av
klubben og det vi driver med!

Mvh, styret